Diplom • Certifikát • Osvědčení

Diplom, certifikát nebo osvědčení jsou oficiální listiny, které potvrzují uznání nebo oprávnění ke společenské, studijní, sportovní či jiné události. Jako například certifikát o učasti na školení • certifikát ocenění studijních výsledků • certifikát za dosažené úspěchy • diplom za umístění v soutěži • čestné uznání • diplom za vynikající práci • sportovní dosažené úspěchy • pamětní listy • diplomy pro děti za umístění v soutěži • diplomy a ocenění pro letní tábory • certifikát způsobilosti • investiční certifikát • oprávnění k určité činnosti a pod.