Promoce

Promoce je významnou slavnostní událostí, kde je absolventům udělen akademický titul po zdárném ukončení vysokoškolského studia. Promoční oznámení informuje o pozvání ke slavnostnímu předání vysokoškolského diplomu nebo také o slavnostní oznámení o zdárném ukončení studia.